Přidej se k fitness komunitě.

Zkouška profesní kvalifikace

Osobní trenér/ka ve fitness

Získej profesní kvalifikaci platnou v celé EU

Obsah závěrečné zkoušky

Závěrečná práce

Písemný test

 

Ústní a praktická zkouška

 

Závěrečná práce

 • Odborný obsah závěrečné práce se stanovuje na základě zadaného modelového příkladu, který studenti obdrží v průběhu kurzu.
 • Dalším bodem bude vytvoření základní diagnostiky, která bude reflektována v tréninkovém programu v rámci jednoho mikrocyklu.
 • Další důležitou součástí práce bude analýza a stanovení vhodných regeneračních procesů pro minimalizaci únavy a maximalizaci efektivity tréninku.
 • Během kurzu budete mít možnost konzultovat závěrečnou práci s lektory.

Písemný test

 • Závěrečný písemný test z otázek z následujících oblastí:
  Orientace v anatomii. Výživa ve fitness. Psychologie a pedagogika. Regenerace. První pomoc. Orientace v metodice a zásadách posilování.
 • Kritéria:
  Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 60 % otázek
 • Časová dotace:
  Na vypracování testu má účastník časovou dotaci 90 minut

Ústní a praktická zkouška

 • Uchazeč si vylosuje svalovou skupinu, ve které vyjmenuje všechny svaly, které do ní patří, včetně českého a latinského názvu a popíše začátek, úpon a funkci. Slovníček vybraných svalů je součástí skript.
 • Na modelovém příkladu provede analýzu držení těla, vypočítá energetický výdej a stanoví energetický příjem na základě cíle, sestaví tréninkový plán v rámci jednoho mikrocyklu, včetně vhodných mobilizačních doplňků, dokáže znalost první pomoci při nenadálé události a nastaví vhodné regenerační procesy.
 • Během zkoušky také účastník specifikuje obecné zásady racionální výživy a správné skladby jídelníčku, porovná výživu běžné populace a sportovců.
 • Účastník si vylosuje 3 svalové skupiny a vymyslí vhodné cviky, které odpovídají dané skupině, které poté metodicky popíše, ukáže a také předvede komunikaci s klientem.
 • Účastník uvede příklady zdravotních dopadů dopingových látek, jejich užívání a uvede minimálně jednu světovou antidopingovou organizaci nebo vysvětlení, co je antidopingový kodex.

Další podrobnosti se dozvíte na našich kurzech nebo na webu NSK.

Autorizované osoby FitPraha

Pavel Kuncl

Předseda zkušební komise, autorizovaná osoba

Iris Mango

Autorizovaná osoba

Jakub Sýkora

Autorizovaná osoba

Cena zkoušky profesní kvalifikace

4 900 Kč

 V případě neúspěchu je možné zkoušku opakovat v dalším nejbližším možném termínu (zkoušky probíhají zhruba každé 2 měsíce).

Každý pokus je zpoplatněný.

Úspěšnost našich studentů  u zkoušky je cca 80%.

FitPraha - o nás

Budujeme KVALITU na poli fitness v ČR

Naším cílem je naučit vás poznat své tělo, osvojit si základní principy cvičení a stravování a tím zlepšit fyzické i psychické zdraví vás i vašich budoucích klientů.

Naší motivací je vyškolení kvalitních trenérů, které přispěje ke zlepšení fitness služeb v České republice.

„Přidejte se do naši FitPraha komunity a pomozte nám zlepšit kvalitu fitness trenérů a služeb v ČR.“