Femoropatelární syndrom

Femoropatelární syndrom

Jako femoropatelární syndrom, nebo také femoropatelární porucha, se označují obtíže ve femoropatelárním skloubení, což je skloubení stehenní kosti (femuru) a čéšky (pately). V rámci tohoto syndromu dochází k přetížení femoropatelárního skloubení a k rozvoji zánětu s následnou degenerací kloubní chrupavky pately – chondromalacie pately.
Charakteristickým příznakem je bolest v oblasti pately, zejména při chůzi ze schodů nebo z kopce, při déletrvajícím sezení (jízda v autě, v MHD, aj.), ve dřepu nebo v kleku. Výše uvedené situace totiž zvyšují přítlak čéšky vůči stehenní kosti.

Při vyšetření většinou nalezneme:

 • Svalovou dysbalanci v oblasti stehna – vnitřní část svalu (m. vastus medialis) čtyřhlavého svalu stehenního (m. quadriceps femoris) je výrazně oslabena, zevní (laterální) svalové skupiny jsou naopak přetížené – konkrétně se jedná o vnější část čtyřhlavého svalu stehenního (m. vastus lateralis) a napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae).
 • Zvětšení tzv. Q-úhlu – jedná se o úhel mezi dvěma osami, které spojují střed pately a přední trn pánevní (spina iliaca anterior superior), a střed pately s drsnatinou holenní kosti (tuberositas tibiae). Za normálních okolností tento úhel měří 10-15°. Při zvětšení úhlu nad 20° dochází při stahu čtyřhlavého svalu stehenního k tahu pately zevně a zvyšuje se přítlak pately vůči stehenní kosti. Úhel se zvětšuje v důsledku svalových dysbalancí a valgózního postavení kolenních kloubů („nohy do X“).

 • Omezení pohyblivosti pately – posuny pately jsou bolestivé, při posunech mohou být hmatné drásoty.
 • Pozitivní „stress“ testy – tlaky na patelu a její posuny vůči stehenní kosti jsou bolestivé.

V rámci terapie využíváme:

 • Individuální fyzioterapii a individuální trenérské lekce – zaměřujeme se na:
         • zmírnění a odstranění bolesti – bolest totiž vyvolává další útlum již oslabených svalů
         • vyrovnání svalových dysbalancí – zlepšení svalové aktivace, harmonizace svalového napětí
         • zlepšení postavení kolenních kloubů – pokud je nevhodné postavení způsobeno funkční poruchou (vadné držení těla, svalové dysbalance, nevhodná obuv)
         • zlepšení propriocepce a svalové koordinace – cvičení na labilních plochách
         • odstranění případných reflexních změn – terapie spoušťových bodů
 • Cvičební plán na míru – sportovcům zpracováváme cvičební plány na míru, které zahrnují cviky na vyrovnání svalových dysbalancí, strečink přetěžovaných struktur, posilování HSS (hlubokého stabilizačního systému)
 • Kineziotaping – pomáhá snížit tlak na patelu, pomáhá zlepšovat postavení pately, harmonizuje svalové napětí
 • Kloubní výživu – při podezření na zánět a chondromalacii pately lze doporučit kloubní preparáty, např. Saluber od firmy Alvifit, které pomáhají redukovat zánět a podporují regeneraci chrupavky

 

Reference:

Obrázek č. 1 < Femoropatelární syndrom > – https://www.chondropatie.cz/wp-content/uploads/2017/04/chondropatie-8.jpg
Obrázek č. 2 < Q-úhel > – https://www.wikiskripta.eu/images/thumb/7/78/Q_uhel.png/800px-Q_uhel.png

Komentáře